Bài viết bao gồm tag Giả tưởng

Bữa tiệc của Stephen Hawking và vị khách đến từ tương lai

Bữa tiệc của Stephen Hawking và vị khách đến từ tương lai

Năm 2009 Stephen Hawking đã tổ chức một bữa tiệc dành cho những nhà du hành thời gian, và chỉ công bố lời mời đến ... Read More

08/02/2020 ,18:56

Sự thật về thảm họa hạt nhân Chernobyl là một vỏ bọc che đậy cho một thứ gì đó... kinh hoàng. [Phần 1]

Sự thật về thảm họa hạt nhân Chernobyl là một vỏ bọc che đậy cho một thứ gì đó... kinh hoàng. [Phần 1]

Bạn có thể đã nghe về những chuyến du lịch trong vùng cách li ở Chernobyl, nơi tôi đã đến cả tá lần. Và sự ... Read More

08/09/2019 ,22:03