Tất nhiên là Việt Nam rồi.

Nhật học tập từ Trung Hoa trong suốt thời thời Đường và Tống, và đã dừng lại. Nó tương tự Trung Hoa bây giờ do cả 2 đều trải qua Tây phương hóa, nhưng Nhật không giống Triều Tiên và Việt Nam lại càng không.

Triều Tiên học tập từ Trung Hoa từ thời Đường đến thời Minh, kể cả thời Tống và Nguyên. Và dừng lại từ thời Thanh. Lại lần nữa, nó gần với Trung Quốc hơn vì cả 2 cũng đều Tây phương hóa, nhưng chưa so gì với Việt Nam.

Việt Nam học tập từ Trung Hoa từ thời Hán cho đến tận bây giờ, trái ngược với Nhật và Triều Tiên, đã dừng lại. Việt Nam đã trải qua quá trình chuyển đổi từ nhà Hán sang nhà Đường vì lúc đó vẫn thuộc lãnh thổ Trung Hoa. Sau khi Việt Nam độc lập, 2 triều đại tiếp theo vẫn học hỏi nhà Tống. Rồi sau này bị quân Minh chiếm đóng, rồi cũng đã tiếp thu mạnh mẽ từ nhà Minh, tiếp tục học hỏi từ Nhà Thanh trong triều đại cuối cùng (nhà Nguyễn). Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều bị phương Tây đô hộ, trải qua chủ nghĩa cộng sản, nội chiến và Việt Nam vẫn tiếp tục mô hình kinh tế Trung Quốc cho đến hiện nay.

Trích dẫn đoạn trích sau:

"Người Việt Nam vẫn tin tưởng rằng họ bảo tồn truyền thống từ Trung Hoa nguyên bản, và vẫn tiếp tục giữ cái khái niệm Văn Minh - Mọi Rợ y như Trung Quốc"

"Vietnamese still confidently believe that they have preserved the ancient tradition of China in its original state, and also is the one that continues the Civilized-Barbaric concept just like China."

(Yamamoto Tatsuro: Lịch sử mối quan hệ Trung-Việt, 1975)

(Cái này mình không rõ ý tác giả nên xin để tiếng Anh luôn cho mọi người đọc thử)

Cải cách ruộng đất Trung Quốc (1946) - Cải cách ruộng đất Việt Nam (1953)

Trăm hoa đua nở (1957) - Nhân văn giai phẩm (1958)

Cải cách kinh tế Trung Quốc (1978) - Đổi Mới (1986)

Chiến dịch đả hổ diệt ruồi (2012) - Nhóm lò đốt củi (2017)

Luật an ninh mạng Trung Quốc (2016) - Luật an ninh mạng Việt Nam (2018)

=====

Hình minh họa: mình lấy ảnh trang phục vua Triều Tiên và vua Việt. Do đến thời Mãn Thanh thì Triều Tiên không tiếp thu văn hóa Trung Hoa nữa nên trang phục vua Việt sẽ sặc sỡ như vua Thanh ?
Trả lời: Tim Tran. Người Việt gốc Hoa
https://qr.ae/TWHR3T
Một bài dịch của Lê Bảo Châu‎ tại QRVN

Cập nhật: 25/10/2019 ,14:49 | 66 Lượt xem

Keyword: