Bài viết của chủ đề Thủ Thuật

T-Rex Game Bot - Chơi game khủng long trên Chrome tự động

T-Rex Game Bot - Chơi game khủng long trên Chrome tự động

T-rex Game là một "easter-egg game" trong Google Chrome sẽ xuất hiện khi bạn mất kết nối internet. Dùng phima cách và các phiếm điều hướng lên hướng xuống để ... Read More

06/09/2019 ,23:54